කළු සුදු සිහින

වර්ණ නැත.
එනිසා
සිහින නැත.
නමුත්
කළුසුදු පැතුමක් තවමත්
පන අදී..

වචන නැත.
එනිසා
කවි නැත.
නමුත්
වචනයට ගොනුකල නොහැකි තනුවක්
ලතවෙයි..

කඳුළු නැත.
එනිසා
හැඬුම් නැත.
නමුත්
කඳුලක දිය නොවන දුකක්
රිදුම් දෙයි..

ඈ නැත.
................................
එපමණයි.
ඉන් එහා කිසිවක් නැත.

9 අදහස්:

ජීවිතය සොබාදහම මනුස්සකම ආදරය said...

අගනා නිමැවුමක් රසවින්දා

දිල් said...

හොද නිර්මාණයක්...

Anonymous said...

කවි නියමයි!

DJ Slash (ස්ලෑෂ්) said...

වර්න නැති නිසා සිහින නැත, නමුත් මෙය කළු සුදු සිහිනයකි. අගෙයි.

``` Outsider``` said...

හිඳිල ගියා වගේ හැඟීමක් ඇති කරනව...

meepani said...

ඇත්තටම කවියක්

malithi said...

හිත හිරිවැටුනා...

Naya said...

අදහස් වලට බොහෝම ස්තූතියි..හැම වචනයක්ම ලොකු ශක්තියක්

Anonymous said...

අකුරු නැත
ඒ නිසා නවතිමි
හ්ම්ම් හ්ම්ම්
නිහඬවම
සමුගමී..!!!!!!!!!!!

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails