පොඩි ඉස්කෝලෙහාමිනේගෙ නාසය

දශකයකට පසු
මුණගැසුණු ණෑයෙක්
පිරික්සයි මා මූණත්තහඩුව
සීරුවෙන්..

වසා ඇස් දෙක
කපා කන් දෙක
මතුකර ගනී
මූණ මැද නාසය..

"මේ නං පොඩි ඉස්කෝලෙහාමිනේගෙ දරුවෙක්.."
හෙලි කරයි ජාතක සුලමුල
මොටද ඩීඑන්ඒ පරීක්සන

කිමිදී කැඩපතක
සොයමි මං මාවම
මා නුදුටු මාවම ,

සොයමි ඒ නාසය
නෑයාට හම්බුවුණු
අම්මගේ නාසය
පොඩි ඉස්කෝලෙහාමිනේගෙ නාසය ...!!!!!

5 අදහස්:

DJ Slash (ස්ලෑෂ්) said...

මම මේ ගලායෑමට කැමතියි ...

මින්දද said...

අහ්.. පොඩි පොඩි ස්කෝලේ හාමිනේ කොහොමද ඉතින්... වෙනස් ආකාරයක නිර්මාණයක්...

RanDil said...

හොඳ ලියවිල්ලක්. රස වින්දෙමි.

රොකියා | Udara said...

ෂා... නියමෙට ලියලා තියෙනවා..

meepani said...

නියමයි ....ඇත්තටම

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails